Tam İzlenebirlik Ürün Güvenliği, Hijyen ve Gıda Savunma Kaynak Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Sürekli Gelişim için Takım Bazlı Yalın-Sigma Metodolojisi İş Güvenliği-İş Sağlığı-Çevre-İş Etiği-İşgücü Standartları


ISO 9001

Hygiene BRC

Hygiene AIB

Bureau Veritas