Ar-Ge Bölümünün temel stratejileri şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın ilişkilerin kurulması ve ortak projelerin yürütülmesi,
  • Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası projelere katılarak ileri araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğinin arttırılması,
  • Yenilikçi ürünler geliştirilmesi, ürün iyileştirilmesi, prototipler ve patentler geliştirilmesi,
  • Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli teknolojik yol haritasının tanımlanması, fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi,
  • Başta gıda ürünleri olmak üzere her türlü ürüne has yeni film yapılarının geliştirilmesi ve ambalaj tasarımı için bilimsel yaklaşımlar kullanılarak formülasyon hazırlanmasıdır.